LB Projects / Kontakt

 

Brandsikring af OC-Huse er ikke længere virksomhedens hovedaktivitet

 

Vi arbejder med teknisk rådgivning i retssager om fejl og mangler på OC-Huse og har stadig verserende sager som skal færdiggøres for vores gode klienter samt efterfølgende hjælp og rådgivning

 

Vi yder også rådgivning i sager, hvor De uforskyldt har købt et OC-Hus, uden forudgående

oplysninger om, at huset er behæftet med alvorlige brandrisici og andre fejl og mangler

 

Vi opfordrer ejere af OC-Huse til aktiv deltagelse i arbejdet med at gøre Jeres boliger til et sikkert og trygt opholdssted for familie og venner - men LB Projects medvirker meget gerne som rådgiver

 

 

  • Samarbejde søges med fri Advokat og / eller Journalist -

Se nærmere på siden "Advokat / Journalist"

LB Projects

Husets bedste ven

 

 

Vores mål er, at

 

  • Skabe tilfredse kunder og gode oplevelser
  • Basere vores værdier på kundernes behov
  • Værne om vores høje forretningsmoral
  • Give vores kunder den bedste service og kvalitet

 

Service og kvalitet

 

  • Vi definerer betydningen af ordene service og kvalitet
  • Vi lytter til kundernes behov og forventninger
  • Vi aftaler klart hvilke ydelser der leveres til den aftalte pris
  • Vi minimerer risikoen for tvivlsspørgsmål om stort og småt

 

Filosofi og erfaringer

 

  • At det er bedre og billigere for alle parter, at planlægge og aftale detaljer, end at lave tingene om til den dobbelte pris

 

Kunden og sagen slippes ikke før de aftalte mål er nået

 

KONTAKT

 

Mail - lbprojects@lbprojects.dk

Telefon - 41 12 09 57

www.lbprojects.dk

LB Projects / ved Leif Boelskov

CVR. nr. 26 15 39 48